Organizační struktura

Kontrola a plánování výroby

Lukáš Bordovský

Lukáš Bordovský

vedoucí oddělení

Hlavním cílem je zvýšení produktivity a naplnění výrobních strategií společnosti HMMC. Supply chain management, tj. řízení systému dodávek a dodavatelského řetězce jako celku vedoucího k včasnému doručování optimalizovaných dávek dle výrobního plánu.

Efektivní plánovaní, organizování, řízení logistiky a kontrola výrobního procesu automobilů a převodovek v HMMC.

Sekce Role a odpovědnosti
Kontrola výroby
 • Vytváření dlouhodobých a krátkodobých výrobních plánů
 • Vytváření optimální výrobní sekvence s ohledem na úzká místa ve výrobě
 • Řízení pilotních a testovacích fází nových projektů
 • Řízení plynulosti výrobního procesu na linkách
Kontrola norem a specifikací
 • Systematická aplikace konstrukčních změn do výroby
 • Řízení kusovníku (BOM) a výrobních instrukcí pro montáž
 • Kontrola specifikací a struktury dílů automobilu
Kontrola materiálu (Logistika)
 • Řízení a optimalizace všech logistických procesů
 • Vytváření objednávek materiálu a optimalizace dodávek dle výrobního plánu
 • Řízení skladového hospodářství a správa interní logistiky
 • Management kontejnerové přepravy a kontejnerového překladiště v HMMC
 • Reversní logistika v rámci HMMC supply chain
Kontrola a plánovaní výroby - Převodovkárna
 • Vytváření výrobních plánů a optimální výrobní sekvence s ohledem na specifika obráběcích a montážních linek na hale Převodovkárna
 • Kontrola výrobního procesu a montáže převodovek
 • Vytváření objednávek materiálu a optimalizace dodávek převodovek do vozů Hyundai/Kia
 • Řízení skladového hospodářství a správa interní logistiky na hale Převodovkárny